Online televisie kijken wordt geen succes zonder ‘live’ televisie

Ruim 50% van de Nederlanders wil dat eerst de zenders van RTL, SBS en de NPO online beschikbaar moeten zijn, voordat ze bereid zijn om hun traditionele tv-abonnement op te zeggen en te switchen naar een OTT dienst. Dit laat onverlet dat ook zenders zoals Discovery, National Geographic en Animal Planet nog populair zijn. Een derde van de Nederlanders wil het traditionele tv-abonnement niet switchen als deze kanalen niet online beschikbaar zijn. Dit blijkt uit cijfers van het Telecompaper Consumer Insights Panel uit het eerste kwartaal van 2017.

RTL is het meest populair. Van de Nederlanders tussen 12 en 80 jaar heeft 56 procent in het eerste kwartaal van 2017 aangegeven dat deze zenders eerst online beschikbaar moet zijn voordat het tv-abonnement eventueel wordt opgezegd. Bij de zenders van de NPO en SBS-groep hebben bij telkens 53 procent van de respondenten dit aangegeven. Verder blijken Discovery, National Geographic en Animal Planet vrij hoog te scoren, met 34 procent van de respondenten die wil dat deze zenders eerst online beschikbaar zijn. De overige zenders vallen allemaal onder 20 procent.

Buitenlandse zenders doorbreken golfbeweging
Volgens eerdere cijfers van het Consumer Insights Panel bleek dat in derde kwartaal van 2016 nog 60 procent heeft gezegd dat de zenders van RTL eerst online beschikbaar dienen te zijn als voorwaarde voor het eventueel opzeggen van het traditionele tv-abonnement. In het eerste kwartaal van 2016 was het echter 50 procent.

In sommige gevallen is er een langere stijgende lijn. Zo is bij Film1 de trend doorbroken; het afgelopen eerste kwartaal van 2017 heeft 10 procent aangegeven dat dit kanaal eerst via internet lineair beschikbaar moet zijn, voordat het tv-abonnement wordt opgezegd, in het derde kwartaal van 2016 was dit 8 procent en in het eerste kwartaal van 2016 nog 7 procent. Wellicht heeft de stijging te maken met het verdwijnen van concurrent HBO. Ook zenders uit onze buurlanden hebben de golfbeweging doorbroken; 17 procent van de respondenten heeft tijdens de laatste meting aangegeven dat deze zenders eerst online te zien moeten zijn. In het eerste en derde kwartaal van 2016 was dat respectievelijk 14 en 16 procent.

Vrouwen willen vaker RTL- en SBS-zenders
Als we het per geslacht bekijken, zien we dat vrouwelijke respondenten significant vaker aangeven dat de zenders van RTL eerst lineair online te bekijken moeten zijn voordat het reguliere tv abonnement de deur uitgaat; 60 procent versus 53 procent van de mannen. Bij de zenders van SBS zien we een vergelijkbaar verschil; daar heeft 56 procent van de vrouwen aangegeven dat deze zenders eerst online te zien moeten zijn, bij de mannen was dat 50 procent.

Een mogelijke verklaring voor de verschillen bij beide groepen zenders kan zijn dat veel van de zenders van de commerciƫle omroepen meer focus op vrouwen en gezinnen hebben. Bij sportzenders (niet verwonderlijk) en buitenlandse zenders hebben mannen significant vaker aangegeven dat deze eerst online beschikbaar moeten zijn, 24 procent tegen 13 procent bij sport en 22 procent tegen 12 procent bij zenders uit onze buurlanden.

Twintigers vinden zenders RTL erg belangrijk
Verder is er tijdens het onderzoek gekeken naar leeftijdsgroepen. Daar zien we een bijzonder hoog percentage bij de zenders van de RTL-groep; 65 procent van de 20-29 jarigen heeft aangeven dat deze kanalen eerst online moeten verschijnen. Wat verder opvalt bij RTL, is de relatief lage populariteit bij 65-plussers. 48 procent van deze leeftijdsgroep heeft gezegd dat deze zenders eerst via internet te bekijken moeten zijn alvorens het tv-abonnement wordt opgezegd.

Ook zien we een relatief laag percentage bij de zenders van SBS onder 65-plussers; 45 procent van deze groep heeft aangegeven dat deze eerst online beschikbaar moeten zijn. Een reden kan hier zijn dat zowel RTL als SBS de oudste doelgroep minder goed bedienen, met een focus op gezinnen, jong volwassenen en specifiek mannen/vrouwen tot 55 jaar.

Waar de 65-plussers wel hoog scoren ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen is bij buitenlandse zenders. 25 procent heeft aangegeven dat Duitse en/of Belgische zenders eerst online beschikbaar moeten zijn, alvorens het reguliere-abonnement kan worden opgezegd. Bij de groepen 20 en 30-jarigen is het respectievelijk 8 en 10 procent.

Dertigers vaker kinderzenders
Verder is het niet verwonderlijk dat zenders als Comedy Central, Spike en MTV weer hoog scoren in de groep 20-29 jaar; 31 procent heeft aangegeven dat deze kanalen eerst online beschikbaar moeten zijn. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt dit percentage naar uiteindelijk 8 procent onder 65-plussers. Opvallend is het relatief hoge percentage van 23 procent onder dertigers bij de zenders als Nickelodeon en Disney. Waarschijnlijk heeft deze leeftijdsgroep vaak jonge kinderen die dit soort kanalen bekijken.

Gaan de huidige alternatieve OTT spelers de trend doorbreken?
Dat er steeds meer mensen zijn die aangeven dat er een online versie van een reguliere zender moet zijn, voordat het gewone tv abonnement de deur uitgaat, is wel opvallend te noemen. Immers, er zijn al apps die al in lineaire tv voorzien. Zo is er de gratis NPO app voor de publieke kanalen en zijn KPN (KPN Play), NLZiet en T-Mobile (KNIPPR) al met online tv-abonnementen actief.

Maar als we de cijfers mogen geloven, hebben deze initiatieven nog geen indruk kunnen maken op het grote publiek. Het aanbod omvat de meest gewenste zenders, maar er lijkt vooralsnog geen noodzaak om de maandelijkse kosten te verantwoorden. In veel gevallen wordt het abonnement als een ‘extra’ kostenpost gezien. Ook de interface en gebruiksvriendelijkheid lijkt in veel gevallen de wensen over te laten. Bijvoorbeeld het gemak van de tv aanzetten en de afstandsbediening gebruiken: one-stop shopping. Een speler die kostenbesparing, live televisie en een goede gebruiksvriendelijkheid voor alle devices kan combineren, heeft nu een momentum om een groot publiek aan zich te binden.